NTK

Nəzarət-Təftiş Komissiyası

Sədr: H.Məlikov

Üzv: V.Qəriboğlu

Üzv: U.Nuruyeva

  •